Mesafeli Satış Sözleşmesi

  1. TARAFLAR

Unvanı                       : Corebyte Teknoloji Yazılım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (XtraServers.com) (Bundan sonra “Hizmet Veren” olarak anılacaktır.)

Adres                         : Mansuroğlu Mahallesi 288/4 Sokak No: 9/1 A Blok Daire 65, Bayraklı İZMİR

Vergi No                    : 212 0949 692

E-Posta                      : [email protected]

Telefon                       : 0850 360 6789

 

Ad Soyadı/Unvanı     : ……………... (Bundan sonra “Hizmet Alan” olarak anılacaktır.)

Adres                         :

Vergi Dairesi / No     :

E-Posta                      :

Telefon                       :

İşbu sözleşme içinde taraflar birlikte "taraf", ayrı ayrı "taraflar" olarak anılacaklardır. Taraflar aşağıdaki koşullarda sanal ortamda bir Mesafeli Satış Sözleşmesi (Kısaca “sözleşme” olarak anılacaktır.) yapılması konusunda anlaşmışlardır.

  1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiş olup konusu Hizmet Veren’e ait xtraservers.com üzerinden  Hizmet Alan tarafından yazılım kullanım lisansı satın alınmasına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

  1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET VE GENEL HÜKÜMLER

Hizmet Detayları: Hizmet Veren, ödemenin kendisine yapılmasıyla birlikte Hizmet Alan’a yazılımı kullanabilmesi için hesapları oluşturacak ve e-posta yolu ile teslim edecektir.

KDV Dahil Toplam Hizmet Bedeli:  .......... TL / (Aylık / Yıllık)

Ödeme Şekli: (Kredi Kartı / Havale / EFT)

  1. CAYMA HAKKI
  1. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Hizmet Alan, Hizmet Veren’in internet sitesinde yayınlamış olduğu “Kişisel Verilerin Korunması” ve “Çerez Politikası” metinleri okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder. Hizmet Alan’ın ayrıca açık rıza gereken haller hariç olmak üzere kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası metinleri uyarınca işlenecektir. Hizmet Alan’ın ayrıca açık rızasını gerektiren işleme amaçlarının varlığı halinde Hizmet Veren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Hizmet Alan’ın açık rızasını reddetme imkânı da tanıyarak ayrıca talep eder. Bu durumlarda ilgili alanlarda Hizmet Alan’ın onay vermesi halinde Hizmet Alan’ın kişisel verileri açık rızayı gerektiren amaçlar doğrultusunda da işlenebilir.

  1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Hizmet Alan veya Hizmet Veren’in yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme 7 (yedi) maddeden ibaret olup Hizmet Alan xtraservers.com platformu üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.